Łódź - miniserwis informacyjny

Ciekawostki...

Większości polaków Łódź kojarzy się z nie tak dawno otwartą Manufakturą. Przez lata jednak Łódź była omijanym miastem zarówno przez przemysłowców jak i zwykłych Polaków. A to wszystko przez brak zabytków i możliwości tego miasta, które do 1820 roku było typowym miastem a może i nawet miasteczkiem rolniczym. We wspomnianym 1820 roku Łódź włączono do grona osad przemysłowych. Stała się ona centrum przemysłu tkackiego i sukienniczego, stając się ich głównym ośrodkiem. Z czasem życie i przemysł w Łodzi nabierały rozpędu. Za punkt największego rozpędu można uznać otwarcie ulicy Piotrowskiej. Mało kto wie, że obecnie właśnie ulica Piotrowska uznawana jest za najdłuższy trakt handlowy. To właśnie w Łodzi spotkać można zderzenie się architektury i kultury polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej. Łódź stała się bowiem dla wspomnianych narodowości swoistą Ziemią Obiecaną. Dawała im wiele szans i możliwości, dlatego też tak szybko stała się ona wielotysięcznym miastem. Dziś spacerując po łodzi widać tą różnorodność. Wiele jest bowiem wielowyznaniowych kaplic, cmentarzy, budowli. Niestety mimo, że obecnie Łódź jest wizytówką Polski na arenie międzynarodowej nie możemy powiedzieć, że rozkwit tego miasta zależał od naszych władz. Ani za czasów zaborów rosyjskich ani za czasów gdy Łódź leżała w objęciach Polski nikt nie pomagał temu miastu w normalnym funkcjonowaniu. Przez wiele lat miasto to nie miało w ogóle systemu wodno-kanalizacyjnego a oświata, komunikacja i pomoc medyczna były na bardzo niskim poziomie. Obecnie jednak wiele budynków i pałaców zostało wywłaszczonych przez władze komunistyczne i przejętych przez Łódź. I tak na przykład sam Urząd Miasta mieści się w dawnym Pałacu Juliusza Hainzela zaś Pałac Roberta Schweikerta jest obecnie Instytutem Europejskim.

Copyright @ 2013 www.infolodz.pl