Łódź - miniserwis informacyjny

Ludność Łodzi

Łódź jest jednym z nielicznych miast, które w przeciągu naprawdę niedługiego czasu przeszło niesamowity rozwój. Dany rozwój nie dotyczył tylko samej gospodarki, ale także wzrostu liczby ludzi, jak poziomu życia, także kulturalnego. Zapiski na temat historii Łodzi zostały znalezione z początku czternastego wieku. Jednak prawa miejskie zyskała dopiero niespełna sto lat później. W tamtym okresie, Łódź zamieszkiwało tylko czterystu mieszkańców. Kolejne wieki, polegały na rozbudowie miasta, przenoszeniu granic coraz dalej, i oczywiście na coraz większym zaludnianiu. Przemysłem, który tutaj miał największe parcie na rozwój, była manufaktura. W tym też celu przybywało coraz więcej emigrantów, głównie Żydów, Niemców, a także Rosjan. W pewnym momencie, ruch z zagranicy, stopniowo zaczął maleć, za to zaczynał wzrost przyjazdów mieszkańców z okolicznych miasteczek i wsi. To oni głównie przez następne lata zasilali łódzkie terytoria. Ciekawą rzeczą jest fakt, że pod koniec dziewiętnastego wieku, w Łodzi mieszkało więcej Niemców niż Polaków. Kolejną grupą, która była bardzo liczna, stanowili Żydzi. Wtedy też liczba mieszkańców sięgała już ponad trzysta tysięcy. Do pierwszej wojny światowej, w bardzo szybkim tempie, poszerzano granice. Niestety właśnie pierwsza oraz druga wojna światowa, przyniosły ogromne straty. Społeczeństwo, które liczyło już prawie sześćset tysięcy osób, gwałtownie zmniejszyła liczbę mieszkańców o połowę. W latach powojennych, a zwłaszcza sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, rozwój gospodarki, i odbudowywanie strat, przyniósł również wyż demograficzny. Na początku dwudziestego pierwszego wieku, spis powszechny, zarejestrował, że Łódź zamieszkuje bez mała osiemset tysięcy ludzi, i nadal ta liczba rośnie, choć już w znacznie spokojniejszym tempie.

Copyright @ 2013 www.infolodz.pl