Łódź - miniserwis informacyjny

Okupacja Łodzi

Wiele państw i miast bardzo dotkliwie odczuło okupację hitlerowską a później i komunistyczne rządy Związku Radzieckiego. Państwa te zdobywały tereny siłą, stając się władcami despotycznymi. To już nawet nie przenośnia, że ulice pełne były ofiar i zwłok, że po nich płynęły wręcz potoki krwi. W kraju panował głód, strach o życie swoje, swoich bliskich i o dzień jutrzejszy. Ludzie walczyli o przeżycie tracąc co chwila ostatnie resztki nadziei. Taki sam los spotkał mieszkańców Łodzi. Miasto to zresztą nigdy nie miało łatwo. Z racji na to, że Łódź praktycznie od samego początku zamieszkiwana była przez mniejszości narodowe (Niemców, Żydów, Rosjan) nawet same władze Polskie przez wiele lat szczędziły im pomocy. W czasie okupacji hitlerowskiej w Łodzi naziści otworzyli wiele obozów przesiedleńczych oraz getto dla ludności żydowskiej. Polaków i obcokrajowców zsyłano do podmiejskiego obozu koncentracyjnego Radogoszcz oraz do obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich od 2 do 16 lat. Z 200 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego do upadku Hitlera życie zachowało 877 osób. Wszystkie miejsca mordu złączył Szlak Pamięci Ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. Po wojnie Łódź zamieszkiwało tylko blisko 300 tysięcy mieszkańców czyli prawie o połowę mniej niż przed wkroczeniem wojsk niemieckich. Oczywiście Łódź pod względem architektonicznym nie ucierpiała tak bardzo jak Warszawa dlatego też przez pewien czas pełniła ona funkcję stolicy Polski. Podczas II wojny światowej bardzo ucierpiał jednak łódzki przemysł. Niemcy zniszczyli wiele budynków a także maszyn, których nie udało im się ukraść. Na szczęście mieszkańcy miasta bardzo szybko uporali się z problemami i reaktywowali łódzki przemysł. Po wojnie stopniowo Łódź rozkwitała nie tylko pod względem przemysłu ale i jako miejsce polskiej kultury.

Copyright @ 2013 www.infolodz.pl