Łódź - miniserwis informacyjny

Przemysł w Łodzi

Łódź w całym kraju słynie z bardzo rozbudowanych centrów w miarę taniej i bardzo dobrej jakości odzieży. Nie jest to złudne wrażenie. Faktycznie, gdyby sięgnąć do historii Łodzi, możemy spotkać się bardzo ciekawymi wydarzeniami, które miały niesamowity wpływ na rozwój tego miasta. Zaczęło się od decyzji wydanej na początku dziewiętnastego wieku, kiedy to władze postanowiły włączyć Łódź, do grona przemysłu tkackiego. Nie było to oczywiście żadnym kaprysem. Za tym posunięciem oczywiście przemawiało wiele korzystnych aspektów. Łódź jednym słowem była idealnym miastem na rozwój przemysłu włókienniczego. Zaraz po wydaniu tak przełomowej decyzji, do miasta zaczęli przybywać wykwalifikowanie tkacze z innych regionów Polski, a także spoza jej granic. Wędrowali oni głównie z Śląska, Wielkopolski, czy też Czech. Rzemieślnicy ci, uciekali ze swoich rodzinnych stron, w poszukiwaniu pracy. Niestety w swoich regionów, zakłady upadały jeden po drugim. Do Łodzi więc przybywali, zachęceni perspektywą dużej ilości nowych miejsc pracy w ich zawodzie. Na rzecz mieszkańców, kolejne lata przyniosły w efekcie rozbudowę osady sukienniczej. Znajdowała się ona nieopodal Starego Miasta, a nazywane było Nowym Miastem. Dzięki tym krokom, z małego miasteczka, rozrosło się wielkie miasto liczące prawie trzysta tysięcy osób. To wielki sukces, patrząc na lata przedwojenne. Niestety, lata obu wojen światowych, przyniosły wiele problemów. Długo trwało odbudowywanie powojennych szkód. Jednak Łodzi, jako jednemu z nielicznych miast w kraju, udało się to niezmiernie skutecznie. Można rzec nawet, że jest to skromne miasto, które nie afiszuje się swoimi dorobkami, jak pozostałe miejscowości. A młodych ludzi, tutaj przybywa z roku na rok, i nie chodzi tu wcale o magiczny wyż demograficzny.

Copyright @ 2013 www.infolodz.pl