Łódź - miniserwis informacyjny

Historia miasta

Łódź to doskonały przykład małego, rolniczego miasteczka, które na przestrzeni historii rozwinęło się do miasta znanego na całym świecie. Łódź prawa miejskie otrzymała w 1423 roku jednak nie można było patrzeć nad nią pod kontem typowego miasta o jakich mówi się teraz. Łódź dostała swoje prawa miejskie dlatego, że tym sposobem zezwolono jej na organizację targów. Dzięki temu stała się lokalnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Z czasem, a konkretnie w 1820 roku Łódź włączono do grona osad przemysłowych. Stała się ona ośrodkiem tkackim i sukienniczym. Łódź w swej historii przeżyła wiele najazdów i nie raz była prawie całkowicie wyludniona (po okresie najazdów szwedzkich w Łodzi mieszkało raptem 97 rodzin). Miasto to zaczęło się liczyć w rangach wojewódzkich dopiero w 1918 roku gdy stało się siedzibą owych władz. Do tego czasu (zresztą nawet przez wiele lat po roku 1918) Łódź nie mogła liczyć na swoich okupantów. Czy to za czasów zaborów, władzy rosyjskiej, niemieckiej czy polskiej żadna z wymienionych nie zajęła się rozwojem tego miasta. Oczywiście wszyscy korzystali z jego dobrego położenia geograficznego oraz z faktu iż miasto to jest centrum rzemieślniczym i handlowym. Nikt jednak nie starał się by samym łodzianom żyło się lepiej. Zapomniano o sieci wodno-kanalizacyjnej, opiece medycznej czy szkołach. Dopiero z czasem władze lokalne zajęły się tymi sprawami. Można powiedzieć, że Łódź zawsze "miała pod górkę". Nie raz spotykała się z odmowami, wiele decyzji podejmowano na jej niekorzyść. Takie sytuacje miały miejsce choćby z komunikacją a konkretnie koleją. Łódź bardzo wolno łączono z resztą kraju jeśli chodzi o kolej. Niestety teraz gdy miasto to jest jednym z bardziej znanych miast w Polsce wiele osób zapomniało, że do obecnego stanu łodzianie doszli tak naprawdę sami.

Copyright @ 2013 www.infolodz.pl